Czy istnieją leki na POChP?

POChP, czyli Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, zajmuje obecnie czwarte miejsce na liście najpopularniejszych przyczyn zgonów (w latach dziewięćdziesiątych była to pozycja szósta). Wszystko za sprawą braku zbyt małej świadomości społecznej …